Quy định rút tiền:
1. Mỗi thành viên được rút 1 lần trong ngày.
2. Thời gian rút tiền là từ 12:00 trưa đến 17:00 giờ chiều hằng ngày (kể cả Chủ Nhật, Lễ, Tết).
3. Quý khách rút từ 10 điểm trở lên.
Xin cảm ơn Quý khách.!

RÚT TIỀN VỀ TÀI KHOẢN